Calderas

  • View as :

Nano-PK 6-32 kW

La caldera doméstica compacta de pellets Hargassner.

Nano-PK PLUS 6-32 kW

La caldera de pellets compacta con CONDENSACIÓN

Classic 12-22 kW

Caldera de pellets de alto rendimiento

Classic Lambda 40-60 kW

Caldera de pellets de alto rendimiento

ECO-PK 70-120 kW

Caldera de pellets para grandes consumos

ECO-PK 150-200 kW

Caldera de pellets para grandes consumos